Het regelen van de rittenregistratie onder de nieuwe AVG

Het regelen van de rittenregistratie onder de nieuwe AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze moet ervoor zorgen dat ondernemingen zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gegevens met als doel de schending van de privacy te voorkomen. Bij de meeste situaties is het voor de hand liggend dat een werkgever zorgvuldig met persoonlijke gegevens moet omgaan. ...

Verder Lezen

Rutte III en het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Rutte III en het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Mensen in vaste dienst nemen is iets wat werkgevers hedendaags niet zo snel doen. Bedrijfseconomische redenen spelen bij die keuze een grote rol. De overheid wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in (vaste) dienst te nemen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het nieuwe wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit artikel ric...

Verder Lezen