Dat u als ondernemer vroeg of laat te maken krijgt met trage betalers is zeker. Want wie bepaalt de betalingstermijn? Wanneer u na een aantal weken informeert bij de klant wanneer deze betaalt is het tegenwoordig niet vreemd om te moeten horen ‘wij betalen altijd na een maand.’ Moet u dit accepteren?

Gelukkig is het antwoord op bovenstaande vraag afwijzend. Bij belangrijke contracten zal de betalingstermijn in het contract zelf staan. Meestal is de betalingstermijn zelfs in de algemene voorwaarden opgenomen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook bij u zo zijn. Hierbij is het dus van uiterst belang dat de klant deze algemene voorwaarden ook ontvangt. Alleen dan staat u in uw recht om op de betalingstermijn te wijzen. Als de klant de algemene voorwaarden pas ontvangt nadat hij een bestelling of opdracht heeft geplaatst bij u, gelden deze niet.
Ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de betalingstermijn staat u sterk. De wet geeft het recht om onmiddellijke betaling te eisen, dit is te vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 38.

Indien uw klant ondanks bovenstaande toch niet betaald kunt u een aanmaning versturen. U geeft de klant dan nog een redelijke termijn om te betalen en u wijst de klant er meteen op dat er wettelijke rente is verschuldigd indien er nog niet tot betaling wordt overgegaan.

Indien de klant hierna nog niet tot betaling is overgegaan kunt u de vordering uit handen geven aan ons kantoor. Vanzelfsprekend zijn de incassokosten dan ook voor rekening van de trage betaler. Indien bovenstaand probleem zich voordoet, neemt u dan contact met ons op en wij zullen onze uiterste best doen om u in uw recht zege te laten vieren.