Het recht op intellectueel eigendom is in het leven geroepen ter stimulans van de creativiteit en originaliteit. Het beschermt het product, de uitvinding, de naam, muziekstuk en ga zo maar door, van de bedenker of degene die het gecreƫerd heeft van onder andere openbaarmaking en verspreiding van datgene waar hij of zij intellectueel eigendom op heeft. Dit rechtsgebied valt weer onder te verdelen in verschillende soorten intellectueel eigendom zoals:

  • Auteursrecht
  • Databankenrecht
  • Octrooirecht
  • Merkenrecht
  • Handelsnamenrecht
  • Tekeningen- en modellenrecht
  • Naburige rechten
  • Kwekersrecht

Om tot de verbeelding te spreken het volgende voorbeeld. Indien u een website maakt en u daar afbeelding op wenst te gebruiken die u niet zelf heeft gemaakt is dit niet zonder meer toegestaan. Er dient of een licentie te bestaan met betrekking tot die afbeelding of u dient toestemming te hebben van degene die wel het auteursrecht heeft. Dit is een voorbeeld van auteursrecht.

Wij kunnen u onder andere advies geven over uw rechten en u bijstaan in iedere (gerechtelijke) procedure tegen of voor u.

Indien u een juridisch service contract heeft afgesloten worden werkzaamheden tegen het verlaagd tarief uitgevoerd en kunt u telefonisch gratis om advies vragen.

Pexels.com - pexels-photo-191100