Wat is een betalingsregeling?

Een betalingsregeling is een regeling die meestal op initiatief van uw debiteur tot stand komt. Er wordt dan een bepaald (vast) bedrag per bepaalde tijdsperiode afgesproken. Gebruikelijk is dat een vast bedrag per maand wordt afgesproken totdat de gehele vordering voldaan is.

Wanneer en hoe?

Een incassotraject kan overlopen in een betalingsregeling. Dat zal vaak het geval zijn als uw debiteur uw vordering niet ineens kan voldoen, maar verschuldigdheid niet wordt betwist. De regeling die wordt overeengekomen wordt door ons geformaliseerd. Bij het aangaan van een betalingsregeling wordt er per termijn kosten van € 5,00 (exclusief BTW) in rekening gebracht bij uw debiteur. Dit kost u dus niets!

pixabay.com - bookkeeping-615384_1920