Legal Account hanteert transparante en helderen tarieven. U treft hier dan ook een samenvatting aan van al de mogelijke tarieven en kosten waar u in de juridische dienstverlening van ons kantoor tegenaan kunt lopen.

Uurtarief voor juridische dienstverlening van onze juristen

  • Standaard € 165,- per uur
  • In combinatie met een juridisch service contract € 110,00 per uur
  • Er zal geen percentage aan kantoorkosten of iets dergelijks in rekening worden gebracht

De jaarlijkse kosten voor een juridische service contract is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte (micro, klein, middelgroot of groot) en uw bedrijfsgrootte wordt bepaald aan hand van de volgende criteria (waarbij de hoogste bepalend is):

Bedrijfsgrootte Criteria Prijs
Micro t.b.a. € 350,-
Klein t.b.a. € 500,-
Middelgroot t.b.a. € 750,-
Groot t.b.a.  € 1.000,-

Voorheen werd de bedrijfsgrootte enkel bepaald aan de hand van het aantal werknemers, echter is het niet meer van deze tijd om bedrijfsgrootte enkel te bepalen aan de hand van het aantal werknemers. De jaarlijkse kosten voor klanten die reeds een juridische service contract hebben afgesloten bedragen:

1 persoon (eenmanszaak/DGA) € 315,-
2 – 5 werknemers € 395,-
6 – 10 werknemers € 475,-
11 – 20 werknemers € 575,-
21 – 50 werknemers € 785,-
51 werknemers of meer offerte op maat

Het uurtarief bedraagt dan:

  • Juridische werkzaamheden: €110,00 (in plaats van € 165,-)
  • Bedongen tarief voor advocaten: € 200,-

No Cure No Pay

  • Het percentage zal in een persoonlijk gesprek en na een korte bestudering van het dossier bepaald en schriftelijk vastgesteld worden
  • De bij Legal Account in rekening gebrachte kosten zullen aan u doorberekend worden
  • Bij aanvang van een opdracht kan een vast bedrag gevraagd worden, welk bedrag bij de eindafrekening verrekend zal worden met het No Cure No Pay bedrag/percentage

Voor gedetailleerdere informatie hieromtrent zie de pagina No Cure No Pay.

Griffierechten

Bij de kamer voor kantonzaken betaalt alleen de eiser of verzoeker (degene die de procedure start) griffierechten. De griffierechten bedragen in dat geval:

  Rechtspersoon Natuurlijk persoon
Zaken van onbepaalde waarde / waarde tot € 500 € 126,- € 85,-
Vordering tussen € 500 en € 12.500 € 507,- € 240,-
Vordering tussen € 12.500 en € 25.000 € 1.013,- € 507,-
Verzetschrift Wet Mulder € 126,-  € 85,-


Deurwaarderstarieven

De meest voorkomen handelingen van de (gerechts)deurwaarder met bijkomende kosten (BTAG) zijn:

Handeling (gerechts)deurwaarder Kosten
Dagvaarding betekenen € 98,52
Titel betekenen € 108,71
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 71,19
Beslag onder derden op niet periodieke betalingen (bijv. bankbeslag) € 209,33
Beslag onder derden op periodieke betalingen (bijv. loonbeslag) € 146,97
Beslag op roerende zaken  € 131,37
Beslag op onroerende zaken € 180,47
Beslag op aandelen € 285,34


Verzendkosten

Deze kosten zijn er indien er een aangetekende verzending verstuurd moet worden en bedragen € 9,60.

Voor alle van toepassing zijnde voorwaarden in meer detail, kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.