Vertrouwde incasso! Voor veel ondernemers zorgt het incasseren van facturen voor veel hoofdpijn. Wij kunnen u van deze hoofdpijn verlossen en uw vordering onder zeer gunstige voorwaarden voor u incasseren.

Wat dan?

Legal Account verzorgt het incassotraject, indien noodzakelijk, tot en met dagvaarden van uw debiteur.

U heeft

  • Een opdrachtbevestiging met uw klant (met eventueel uw van toepassing zijnde algemene voorwaarden)
  • Een factuur naar uw klant gestuurd nadat de producten of diensten zijn geleverd
  • Eventueel verstuurde herinneringen/aanmaningen waarop nog steeds geen (volledige) betaling volgde.

Hoe?

  • U geeft ons alle informatie en documenten, op basis waarvan wij de vordering voor u gaan incasseren.
  • Afhankelijk van of en hoe u uw debiteur heeft aangemaand krijgt de debiteur eenmalig de kans de vordering zonder bijkomende kosten te voldoen. De wet schrijft voor dat uw debiteur in ieder geval eenmaal de kans heeft moeten krijgen uw vordering zonder bijkomende kosten te voldoen.
  • Wordt/is van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt, wordt er een ingebrekestelling verstuurd. Uw vordering wordt dan verhoogd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

In het geval uw vordering wordt voldaan zonder dat wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening zijn gebracht bij uw debiteur kosten onze incassowerkzaamheden € 60,-. In het geval er wel buitengerechtelijke incassokosten (en wettelijke rente) in rekening zijn gebracht bij uw debiteur, en indien deze kosten in ieder geval de exitkosten bedragen, heeft het u niks gekost. Bij een geslaagd incasso kost het u dus in veel gevallen niets!

Dit alles is in een overzichtelijk schematisch overzicht uiteen gezet! Mocht u toch nog vragen hebben kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Pexels.com - pexels-photo-164474 - incasso