Legal Account dient haar cliënten bij aanvang van de dienstverlening te identificeren op één van onze kantoren. Cliënten kunnen natuurlijke personen zijn maar zijn in veel gevallen ook een rechtspersoon (B.V.). We zullen u om het volgende vragen om zodoende aan onze identificatieplicht te voldoen:
  • Door een rechtspersoon: met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van koophandel (dit kan ook door ons op één van onze kantoren gebeuren) en een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) van de rechtsgeldige vertegenwoordig van die rechtspersoon
  • Door een natuurlijk persoon: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)
Waarom identificeren
Legal Account is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) – voorheen Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) – verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten te identificeren aan de hand van een paspoort, een rijbewijs, een uittreksel uit het handelsregister of een ander door de Wwft daartoe aangewezen document. De identificatie van cliënten zal slechts plaatsvinden om aan deze verplichting te voldoen. De gegevens worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
pixabay.com - business-card-2056020_1920 - identificatieplicht