Wij van Legal Account zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Onderhavig privacy beleid is van toepassing op de diensten van Legal Account en het gebruik van de website en nieuwsbrieven. U dient zich ervan bewust te zijn dat Legal Account niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere dienstverleners, (web)sites en bronnen. Door gebruik te maken van de diensten van Legal Account, de website legalaccount.nl en mfb-juridischadvies.nl geeft u aan het privacy beleid te accepteren en stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoons- en bedrijfsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy beleid en de Algemene Voorwaarden van Legal Account.

Legal Account respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoons- en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Ons gebruik van verzamelde gegevens

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor, of gebruik wenst te maken van, een van onze diensten vragen we u om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Legal Account of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoons- en bedrijfsgegevens waarover wij beschikken.

 2. Communicatie

Wanneer u e-mailberichten en/of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoons- en bedrijfsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen via servers van Legal Account of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoons- en bedrijfsgegevens waarover wij beschikken.

 3. Cookies

3.1 Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

3.2 Deze website maakt gebruik van “cookies”, zijnde: tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar servers van Legal Account of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

3.3 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 4. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onderhavig privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 5. Derden

5.1 De verkregen informatie omtrent contactgegevens wordt niet met derden gedeeld, mits toestemming is gegeven door de betreffende persoon.

5.2 In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Legal Account, met inbegrip van diens medewerkers, is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 6. Veranderingen

Onderhavig privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze websites en diensten van Legal Account. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in onderhavig privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig onderhavig privacy beleid te raadplegen.

 7. Keuzes voor persoons- en bedrijfsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en/of verwijderen van alle persoons- en bedrijfsinformatie welke op dat moment aan ons is verstrekt.

 8. Aanpassen en/of uitschrijven communicatie

8.1 Indien u uw gegevens wilt raadplegen, aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

8.2 Ten aanzien van onze nieuwsbrief, treft u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen en/of om u af te melden.

 9. Bewaartermijn

9.1 Legal Account bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

9.2 Wat betreft het termijn hanteert Legal Account verschillende situaties:

9.2.1 Indien gegevens nodig zijn om aan fiscale termijnen te kunnen voldoen, geldt een bewaartermijn van 7 jaar

9.2.2 Indien de gegevens nodig zijn om de rechten die voortvloeien uit een verkregen vonnis dan wel een andere executoriale titel veilig te stellen, zal de geldigheid van deze titel als uitgangspunt voor het termijn gelden, welke in basis tot 20 jaar kan duren

9.2.3 Indien de gegevens nodig zijn om andere rechten van klanten dan wel Legal Account zelf veilig te stellen, zal aangesloten worden bij het termijn tot welk het betreffende recht ingeroepen kan worden. Uitgangspunt daarbij is een termijn van 5 jaar

9.2.4. Indien het bewaren van de gegevens verder geen nut of noodzaak dienen zullen ze direct dan wel binnen één jaar verwijderd worden.

10. Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”)

10.1 Wij tolereren geen misbruik van onze website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van de website van Legal Account toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam en/of spoof e-mails bijvoorbeeld), en/of indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Legal Account gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons te voorzien van een e-mailbericht met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

10.2 Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene Voorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

 11. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan onderhavig privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over onderhavig privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.