Wat houdt No Cure No Pay nou precies in?

In de juridische dienstverlening laat dit principe zich zeer simpel vertalen: u hoeft pas voor onze juridische diensten te betalen als het doel bereikt is en u uw geld heeft ontvangen.

Bij al de juridische werkzaamheden waarbij Legal Account een financiële vergoeding voor u tot stand kan brengen, bijvoorbeeld wanneer voor u een vordering wordt geïncasseerd, is dit mogelijk.

U kunt in ieder geval gebruik maken van het No Cure No Pay principe in de volgende gevallen:

  • Arbeidsrechtelijke geschillen
  • Huurgeschillen
  • Bestuursrechtelijke geschillen (juridische discussies met bestuursorganen zoals een gemeente)
  • Fiscale geschillen
  • In geval het gaat om vorderingen tot de een waarde van € 25.000-.

Indien bovenstaande gevallen niet aan de orde zijn en wij u, door de procesmonopolie, in een gerechtelijke procedure niet als gemachtigde bij kunnen staan en er een advocaat nodig is, is dat ook geen probleem. Ons kantoor werkt nauw samen met diverse advocatenkantoren. Voor meer details hieromtrent verwijzen we u graag naar de pagina over onze dienstverlening.

No Cure No Pay percentage

Het werken op basis van No Cure No Pay brengt voor de dienstverlener, ons dus, een risico met zich mee. Denkt u daarbij aan de volgende situatie; bij het niet winnend afsluiten van een procedure, omdat er bijvoorbeeld geen ontslagvergoeding wordt toegekend of omdat uw vordering niet geïncasseerd kan worden, bent u ons kantoor voor onze werkzaamheden niets verschuldigd. Indien de procedure winnend wordt afgesloten bent u ons kantoor een afgesproken percentage van het toegekende bedrag verschuldigd. Het risico zit hem dus in de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure of hardheid van uw vordering. Nogmaals het risico ligt bij ons.

Vaste kosten

Naast onze No Cure No Pay vergoeding kan het zo zijn dat er kosten gemaakt moeten worden. Dit zijn kosten die nuttig of noodzakelijk zijn en aan ons kantoor door derden in rekening gebracht worden en welke kosten aan u doorbelast zullen worden. Hierbij moet u denken aan de kosten van aangetekende verzendingen, deurwaarderskosten en griffierechten. Uiteraard zullen deze kosten, indien mogelijk, op de wederpartij worden verhaald en dus uiteindelijk niet voor uw rekening zijn. Omtrent deze kosten zullen wij u informeren en adviseren. Voor de hoogte van eventuele kosten verwijzen wij u graag naar de pagina tarieven.

Indien u op basis van dit principe gebruik wenst te maken van onze diensten zal de behandelend jurist de ‘haalbaarheid’ van de procedure of de ‘hardheid’ van uw vordering beoordelen. Naar aanleiding daarvan zal een No Cure No Pay percentage met u worden afgesproken. Logischerwijs zal, naarmate het risico voor ons kantoor groter wordt, het percentage hoger zijn. Dit wordt in een persoonlijk vrijblijvend gesprek met u besproken en vastgelegd. Alle van toepassing zijnde voorwaarden kunt u tevens vinden in onze algemene voorwaarden (artikel VI).