Copyright ©

Deze website is eigendom van Legal Account BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan RuJeVa Beheer B.V. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gebruikt, verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.