Blijf eigenaar van uw zaak

Het is natuurlijk een machtig wapen tegen wanbetalers, als u uw spullen terug kunt halen als betaling achterwege blijft. Dit is mogelijk. Eigendomsvoorbehoud betekent dat als u een product heeft geleverd, u er toch juridisch eigenaar van blijft, terwijl u het niet feitelijk bezit. U blijft eigenaar totdat de koopprijs helemaal is betaald en blijft daardoor het recht behouden uw spullen rechtmatig terug te halen. Let wel op. Het eigendomsvoorbehoud beperkt zich tot bepaalde categorieën producten.

U kunt bijvoorbeeld in de koopovereenkomst schriftelijk vastleggen dat u verkoopt onder eigendomsbehoud of misschien zelfs in uw algemene voorwaarden. Omdat dit zo’n machtig middel is jegens debiteuren bestaan er ingewikkelde regels over deze juridische kwestie.

Legal Account kan advies geven en de vraag beantwoorden of het mogelijk is het eigendomsvoorbehoud in uw bedrijfsvoering of algemene voorwaarden te integreren. Voor meer informatie over deze ‘legal scan’ kunt u vrijblijvend telefonisch of per email contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan een offerte sturen over de kosten van dit advies