U zou bij het lezen van de titel van dit artikel kunnen denken ‘wat maakt het uit welke naam er precies op de factuur staat, als het maar duidelijk is voor wie deze factuur bestemd is.’
Dat dit wel degelijk van belang is, wil ik u aan de hand van een praktijkvoorbeeld duidelijk maken.

Zo was er een ondernemer, laten we hem X noemen, die voor zijn onderneming een aantal artikelen gehuurd had bij onderneming Y. X deed dit namens zijn onderneming. Toch werd de factuur op naam van X gezet en niet op naam van de onderneming. Aangezien X niet had betaald werden er aanmaningen verzonden, ook deze stonden op naam van X. Hier heeft X niet op gereageerd, hij heeft ook niet aangegeven dat de tenaamstelling van de factuur en de aanmaningen niet juist was en dat deze op naam van de vennootschap moest worden gezet.

De discussie ging er uiteindelijk in het kort om, of X in privé opdracht had gegeven aan Y of dat hij dit namens zijn onderneming had gedaan.

Uiteindelijk stelt de rechter dat, omdat X achterwege heeft gelaten om te reageren op de verkeerde tenaamstelling, dat X zich zo heeft gedragen dat daaruit niets anders afgeleid kan worden dan dat hij de opdrachtgever is. Ook al was X dus in de veronderstelling dat hij namens zijn onderneming handelde, toch werd hij in persoon aangesproken.

Voor onze ondernemers is het dus erg belangrijk dat de tenaamstelling die op de naar u verstuurde  factuur staat de juiste is. Het is namelijk mogelijk dat u in persoon wordt aangesproken terwijl u in naam van uw onderneming handelde. Een gewaarschuwd mens…