De Rechtbank heeft bepaald dat voor het in gebreke stellen van de Belastingdienst geen aangetekende verzending meer nodig is. Je kunt een ingebrekestelling wegens het niet tijdig doen van uitspraak op een bezwaarschrift ook per e-mail verzenden.

De inspecteur dient op basis van de wet binnen zes weken uitspraak te doen op een ingediend bezwaar of in ieder geval aangeven dat hij het termijn verlengt. Indien er geen reactie wordt gegeven op een bezwaarschrift is het mogelijk de Belastingdienst in gebreke te stellen. Na ingebrekestelling moet de inspecteur binnen 2 weken beslissing op bezwaar maken.

De Rechtbank is van mening dat de Belastingdienst de elektronische weg om in gebreke te stellen heeft opengesteld door per 1 januari 2008 de mogelijkheid te bieden om bezwaarschriften omzetbelasting elektronisch in te dienen. Hierdoor is ook kenbaar gemaakt dat voor een schriftelijke ingebrekestelling wegens het niet tijdig doen van uitspraak op een dergelijk bezwaar de elektronische weg is opengesteld.