Per 1 juli jl. is de nieuwe incassowetgeving van kracht. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Maar zeker niet minder belangrijk, wat betekent dit voor u als consument?

In de nieuwe wet is een regeling opgenomen voor de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het innen van een geldvordering voordat de zaak bij de rechter komt.

De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten werd tot nu toe door de rechter vastgesteld, waarbij rechters veelal uitgingen van een adviesrapport dat hiervoor geschreven is. In de nieuwe wet wordt de hoogte van de incassokosten echter vastgesteld aan de hand van een vast percentage van het verschuldigde bedrag. Dit wordt als volgt berekent:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Wanneer u als ondernemer uw klant (dit moet in dit geval een particulier zijn) een rekening stuurt welke niet wordt betaald, stuurt u na de vervaldatum van de factuur hoogstwaarschijnlijk een aanmaning. Niets nieuws. Vanaf nu dient u in deze aanmaning nog een termijn van 14 dagen te geven, na dit termijn is de klant al verplicht om incassokosten te betalen! Van belang hierbij is dat u in deze eerste aanmaning verplicht bent om de incassokosten al te vermelden welke de consument verschuldigd is wanneer hij ook twee weken na het versturen van de aanmaning zijn rekening nog niet voldoet.

Wanneer u als ondernemer een ander bedrijf een rekening stuurt welke niet wordt betaald binnen de vervaltermijn, mag u de vergoeding voor de incassokosten al in rekening brengen zodra de eerste betalingstermijn is verstreken. Een eerste aanmaning bevat dan dus ook al incassokosten.

Verder is het nog van belang dat indien u meerdere vorderingen heeft op een consument u de hoofdsommen van de vorderingen voor de berekening van de incassokosten bij elkaar dient op te tellen.

U zult ook geen andere kosten dan buitengerechtelijke kosten mogen innen. Bijvoorbeeld administratiekosten, welke nu vaak wel in rekening worden gebracht bij het innen van openstaand bedrag, mogen vanaf nu niet meer gevorderd worden. Dit dient u dus ook aan te passen in uw algemene voorwaarden!

Wanneer u als ondernemer een contract sluit met een particulier mag er niet van deze wet afgeweken worden, particulieren zullen dus nooit meer moeten betalen aan incassokosten dan de percentages welke nu zijn vastgelegd in de nieuwe incassowetgeving.

Wanneer u als ondernemer een contract sluit met een ander bedrijf mag er in uw voorwaarden wel van deze wet worden afgeweken.

In de algemene voorwaarden van u, als ondernemer, staat ongetwijfeld een percentage dat u berekent aan incassokosten. Voor u is het dus van belang dat u uw algemene voorwaarden aanpast aan deze nieuwe wetgeving!

Maar ook voor de particulier is deze nieuwe wetgeving van belang.

Het kan makkelijk voorkomen dat u een keer vergeet uw rekening te voldoen, waarna u een aanmaning krijgt die ook ergens in een hoekje blijft liggen. Helemaal als deze rekening niet zo hoog is wordt dit vaak weggelegd om later te doen. Dit kan vanaf nu grotere gevolgen hebben dan u denkt. Het minimum bedrag dat aan incassokosten berekent wordt € 40,- Ben u twee weken na een aanmaning alsnog vergeten uw factuur te betalen dan betekent dit dat uw factuur meteen wordt verhoogd met € 40,- Een factuur van € 20,- wordt dan ineens € 60,-! Het is niet voor niets dat de VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) de vakantiegangers oproept om rekeningen zoveel mogelijk voor vertrek te betalen om een vervelende verrassing bij thuiskomst te vermijden!

Heeft u als ondernemer hulp nodig bij het wijzigen van uw algemene voorwaarden of denkt u als particulier een te hoog bedrag aan incassokosten te moeten betalen dan kunt u altijd bij ons terecht voor advies.