Per 1 januari 2013 veranderen de factureringsregels voor de btw in de hele Europese Unie.

De huidige eisen waaraan een btw-factuur moet voldoen, worden op een aantal punten aangepast. Daarnaast kunnen de ondernemers  in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur of zelfs helemaal geen factuur.

Zij mogen bij grensoverschrijdende transacties de regels van hun eigen lidstaat volgen. Verder worden de eisen voor een elektronische factuur versoepeld.De ondernemers mogen vanaf 2013 een vereenvoudigde factuur uitreiken voor bedragen lager dan € 100,- (inclusief btw). Op een vereenvoudigde factuur hoeven de ondernemers minder gegeven te zetten. De volgende gegevens moeten per 1 januari 2013 wel op een vereenvoudigde btw-factuur staan:

  1. Factuurdatum;
  2. NAW-gegevens van de leverancier;
  3. Aard van geleverde goederen of verrichte diensten;
  4. Het te betalen btw-bedrag en de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

De nieuwe regels m.b.t. de vereenvoudigde factuur gelden ook als u goederen of diensten buiten de Europese Unie levert.Ondernemers kunnen binnen Nederland een elektronische factuur vorm- en middelvrij opmaken en versturen. Hierbij moeten de ondernemers aan de regels voor integriteit, authenticiteit en leesbaarheid voldoen. Dit is bij grensoverschrijdende transacties lastiger, omdat de regels sterk verschillen per EU-lidstaat.

Dit verandert dus vanaf 2013, de ondernemers bepalen vanaf dan zelf hoe zij hun integriteit, authenticiteit en leesbaarheid waarborgen. Dit is met de geavanceerde elektronische handtekening (Electronic Data Interchange) mogelijk. Een voorwaarde blijft uiteraard dat het verband tussen factuur en prestatie te controleren is.

De nieuwe factureringsregels gaan pas volgend jaar in. Het is dan verstandig om er alvast in te duiken en uw administratieve proces aan te passen. Op het afgeven van een onjuiste factuur staat een boete van maximaal € 4.920,-.

Mocht u vragen of twijfels hebben over de opstelling van facturen dan wel over een door u ontvangen factuur dan helpen wij u graag verder.