Vanaf 1 april gelden er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Eindelijk! De huidige regels zijn namelijk nog afgestemd op traditionele gezinnen (d.w.z. papa aan het werk en mama thuis bij de kinderen) en dit sluit vaak niet meer aan bij de maatschappelijke realiteit.
De grote verandering die wordt ingevoerd is de draagkrachttabel, waarmee eenvoudig wordt vastgesteld hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de verzorging van de kinderen. De eindeloze discussie over hoeveel kinderen kosten en wat de ouder kan missen wordt hierdoor omzeilt.
In de draagkrachttabel worden algemene regels gesteld voor een redelijk uitgavenpatroon: ‘Als je zoveel verdient, kan je zoveel uitgeven aan de kinderen’. Wil je ervan afwijken, moeten er goede argumenten komen.

Ook de behoefte van kinderen wordt middels een tabel in kaart gebracht. Daarbij wordt, in tegenstelling tot de huidige regels, rekening gehouden met het kindgebonden budget.
Tot slot is er een zorgcompensatie voor de alimentatiebetalende ouder die tevens een omgangsregeling heeft met de kinderen. Aangezien de zorg in natura wordt uitbetaald als het kind bij de betalende ouder verblijft kan het alimentatiebedrag worden verlaagd. De ouder komt in aanmerking voor een zogenaamde zorgkorting van 15% tot maximaal 25%.
De nieuwe richtlijnen gelden enkel voor alimentaties die na 1 april worden vastgesteld of gewijzigd. Precieze informatie over de nieuwe berekening : www.ssr.nl.