Het doel van een onderneming en dus van een ondernemer is om zoveel mogelijk winst te maken. Naast een gewoon goede bedrijfsvoering leidt ook het goed op de hoogte zijn van de fiscale regelgeving tot het optimaliseren van de winst. Hieronder wordt één kennisfacet besproken.

Een DGA heeft de mogelijkheid om als privé persoon een lening aan te gaan met zijn of haar eigen BV voor een eigen woning. Als privé persoon kunt u de rente van de lening aftrekken in box 1. De BV moet echter voor de rente wel 25% vennootschapsbelasting betalen. Als de BV dan vervolgens de rente uitkeert aan u als privé persoon, u krijgt dus uw eigen betaalde rente weer terug, moet de BV daarover weer 25% inkomstenbelasting betalen. In cijfers ziet dat er dan als volgt uit: Stel, u betaalt als privé persoon € 1.000 rente aan de BV voor een lening. Dan is dit aftrekbaar in box 1 tegen 52% in de hoogste schijf en bespaart u dus € 520. Vervolgens moet de BV wel 25% vennootschapsbelasting betalen over de rente. Dit kost dus € 250. Als u de overige € 750 weer aan uzelf uitkeert moet er weer 25% belasting worden betaald. Dit kost u € 188. Dit brengt de totale belastinglast op € 438. U heeft echter € 520 bespaart. Conclusie is dat u er € 82 op vooruit bent gegaan.

U heeft dus het meeste voordeel als de rente zo hoog mogelijk is (het rentebedrag althans). Als uw BV zoiets als ‘afsluitprovisie’ in rekening brengt kan daar ook voordeel mee worden behaald, want die kosten zijn ook aftrekbaar in box 1.

Let op: voordat u van een dergelijke mogelijkheid gebruik wilt gaan maken adviseer ik u om eerst contact op te nemen met uw (fiscaal) jurist om te kijken of dit wel voor u mogelijk is en of u er überhaupt voordeel van heeft.