Wegens de crisis komt het nu vaker voor dat de debiteur de rekening niet kan betalen. Soms blijkt het dan toch verstandig voor de schuldeiser om tegen finale kwijting akkoord te gaan met betaling van een deel van hun facturen. Maar let wel op..

 

Waarom finale kwijting verlenen?

Als een bedrijf of persoon de rekening niet kan betalen komt het voor dat er een voorstel wordt gedaan om tegen finale kwijting een deel van de rekening te betalen. Waarom zou je daar als schuldeiser mee akkoord gaan? Dat is verstandig in het geval dat er een faillissement van de debiteur dreigt. In het geval van faillissement zullen  eerst de bank, de Belastingdienst, de curator en andere preferente schuldeisers betaald worden. Vaak is de boedel van de debiteur leeg na uitbetaling van deze schuldeiser en blijft er niks meer over voor betaling van uw vordering en kan het dus raadzaam zijn om met dat voorstel akkoord te gaan. Iets is beter dan niets.

 

Maar wat gebeurt er met de betaalde BTW?

Een deel van de vordering is dus niet betaald. Echter u heeft hier al wel BTW over afgedragen. De wet kent een regeling die het mogelijk maakt om van oninbare vorderingen de btw terug te vragen.

Let op. De Belastingdienst is soms van mening dat er doordat er sprake is van finale kwijtschelding er geen sprake is van een (oninbare) vordering, omdat er een deal is gesloten tussen schuldenaar en schuldeiser en fictief het bedrag is ontvangen. Daarom zou het volgens de Belastingdienst niet mogelijk zijn om btw terug te vragen.

De afnemer die de rekening niet betaalt is verplicht de btw die hij heeft afgetrokken terug te betalen aan de Belastingdienst. Die verplichting bestaat in ieder geval als de factuur twee jaar oud is. Als er tussen debiteur en schuldeiser een akkoord komt is dus de visie van de Belastingdienst dat door het verlenen van finale kwijting fictief voldaan is aan de vordering. Voordelig voor de debiteur dus; hij hoeft de afgetrokken namelijk BTW niet terug te betalen.

De oplossing

Toch is het mogelijk uw BTW als schuldeiser terug te vorderen. Als u meent recht te hebben op BTW -teruggave dient u dit expliciet aan de hand van documenten aan te geven. U moet aangeven dat u redelijkerwijs mocht verwachten dat in de betreffende periode niet aan de vordering voldaan gaat worden. Om dat te bewijzen vraagt de Belastingdienst een bevestiging van de curator waaruit blijkt dat er geen betaling te verwachten valt of documenten waaruit blijkt dat u uw best heeft gedaan om de vordering te innen.

Door: Jesse Voorn