Veel ondernemers hebben er mee te maken, contractpartijen die hun verplichtingen niet nakomen of niet dreigen na te komen. Als dit gevaar zich verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken is het opschorten van de eigen verplichting wellicht een oplossing.

Met opschorten voldoe je jouw verplichting niet totdat de contractspartij zijn of haar verplichting wel voldoet. De wederzijdse verplichten moeten wel betrekking op elkaar hebben en in geval de schuldenaar gedeeltelijk of niet naar behoren nakomt moet opschorten de tekortkoming rechtvaardigen.

Wat bereik je met opschorten?

·         Pressiemiddel. Indien men overgaat tot het opschorten van haar verplichting(en) zal de contractspartij geneigd zijn, zijn eigen verplichting sneller na te komen. De contractspartij heeft er belang bij dat door u wordt nagekomen. Hoe groter het belang van de contractspartij is dat u nakomt, hoe meer pressie u hiermee uitoefent.

·         Verhaalsmogelijkheid. Is door het niet (volledig/correct) nakomen schade geleden, biedt opschorting ook verhaalsmogelijkheden. Het opgeschorte kan namelijk achteraf worden verrekend met een schadevergoedingsvordering op de wederpartij.

Mocht uw contractspartij in zijn geheel niet, niet volledig of niet correct nakomen en u weet niet wat het slimste is om te doen, helpen wij u graag verder op weg.