Veel werknemers gaan ervan uit dat zij recht hebben op een WW-uitkering wanneer zij hun baan verliezen. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend. Een werknemer mag namelijk niet door eigen schuld werkloos zijn. De regels op dit gebied zijn sinds oktober 2006 een stuk minder streng dan voorheen, maar toch heeft een werknemer geen recht op een WW-uitkering als zij verwijtbaar werkloos geworden is. Volgens de wet moet het UWV de uitkering volledig weigeren als hiervan sprake is. Alleen bij verzachtende omstandigheden of wanneer de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt, kunnen de gevolgen voor de uitkering meevallen. Veel werknemers gaan hier toch steeds de boot mee in.

Maar wanneer is een werknemer dan verwijtbaar werkloos? Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de werknemer verwijtbaar werkloos is. De meest voorkomende is de situatie waarin de werknemer zelf ontslag neemt. Is dit het geval dan moeten er zwaarwegende redenen zijn wil het UWV een WW-uitkering toekennen, zoals wanneer de werkgever zich bijvoorbeeld niet aan de CAO houdt en de werknemer hem daarop gewezen heeft. Verder kan ook ontslag nemen tijdens de proeftijd ervoor zorgen dat een werknemer verwijtbaar werkloos is. Deze beslissing ligt echter bij het UWV. Daarnaast leidt het ernstig misdragen van de werknemer natuurlijk ook tot verwijtbare werkloosheid. In dit geval zal de werknemer waarschijnlijk ontslag krijgen, maar heeft ook dan geen recht op een WW-uitkering.

Toch is verwijtbare werkloosheid ook te vermijden door de werknemer. Zo kan een werknemer zelf naar de rechtbank gaan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Als de rechtbank dit toekent, valt de werknemer niets te verwijten. Tevens kan de werknemer bij de werkgever aansturen op een vaststellingsovereenkomst, wanneer hij bijvoorbeeld weg wil vanwege een conflict. Hier heeft de werknemer overigens wel de medewerking van de werkgever voor nodig.

In alle gevallen is het aan de werknemer om aan te tonen dat er wel degelijk recht is op een WW-uitkering en er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid. Ook in het geval wanneer de werknemer naar de rechtbank stapt voor ontbinding dient hij aan te kunnen tonen dat de ontbinding noodzakelijk is.

Mocht u een arbeidsconflict hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Door: E. Visser