U merkt na de aanschaf van een gebruikte auto dat deze niet voldoet aan redelijke verwachtingen. Redelijke verwachtingen ontstaan aan de hand van de leeftijd, koopprijs, kilometerstand en de mededelingen van de verkoper. Wanneer er sprake is van een (koop)overeenkomst tussen een consument en een bedrijf gelden de regels voor consumentenkoop, deze regels verschaffen extra bescherming voor de consument.

Wanneer u een auto koopt van een garage of autodealer gelden de regels voor consumentenkoop. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, was volgens de wet al aanwezig toen u de auto kocht. Derhalve dient de verkoper te bewijzen dat het product niet gebrekkig was, in plaats van dat de koper moet bewijzen dat het product wel gebrekkig was.

Het is vaste rechtspraak dat, indien de bij verkoop van een auto opgegeven kilometerstand afwijkt van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers, er sprake is van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW, nu het bij verkoop van de auto opgegeven kilometrage niet overeenstemt met de daadwerkelijk gereden kilometers. Bij een juiste voorstelling van zaken zou de koper de auto niet, althans niet voor dezelfde prijs hebben gekocht.

Wanneer blijkt dat de auto in de praktijk veel minder zuinig rijdt dan bij de koop is aangegeven, kan dit ook leiden tot teleurstelling bij de koper. Volgens de rechtbank is geen sprake van non-conformiteit wanneer de auto 25% minder zuinig rijdt dan is aangegeven op de energielabel[1].

De koper dient binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek bij de verkoper te klagen. De koper kan nalevering van ontbrekende onderdelen reparatie of vervanging van de auto vorderen. Wanneer de verkoper weigert mee te werken, dan kan de koper hem schriftelijk in gebreke stellen waarna de koper de auto elders kan laten herstellen. Wanneer de bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden kan de koper ontbinding van de koopovereenkomst of prijsvermindering of teruggave van een deel van de koopsom vorderen.

Wanneer de koper een auto met een BOVAG-garantie heeft gekocht kan een procedure bij de Geschillencommissie Voertuigen worden gestart. Dit is een relatief goedkopere procedure dan bij de rechtbank.

Door: mr. H. Paksoy

 


[1] Rb. Utrecht 18 maart 2009, LJN BH6552, r.o. 4.5.