Still fresh: Wet Werk en Zekerheid

Still fresh: Wet Werk en Zekerheid

Aan het begin van dit jaar is er al een nieuwsbrief, en informatiebijeenkomst, aan gewijd: de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz). Veel nieuwe regels zijn ingegaan per 1 januari 2015. Er zijn echter nog ook nog regels die ingaan per 1 juli 2015, met name op het gebied van het ontslagrecht, maar ook nog […]

Verder Lezen