Per 1 mei​ 2016​ komt de VAR te vervallen en treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met een stelsel van voorbeeldovereenkomsten en modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten staan op de internetsite van de Belastingdienst.

Waarom? Door de DBA moet het onderscheid zichtbaar worden tussen de ‘echte’ ZZP’er en de schijnzelfstandige (fictief dienstverband). De regering gaat ervan uit dat de schijnzelfstandige een vast arbeidscontract wordt aangeboden. De kans is echter groot dat veel ZZP’ers gaan werken via detachering van een andere partij.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?  Door te werken volgens een door de Belastingdienst beoordeelde opdrachtovereenkomst, heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het nadeel van de VAR was dat het voor de Belastingdienst niet goed te controleren was wanneer er wel en wanneer niet loonheffing ingehouden en afgedragen diende te worden. De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de Belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer ziet. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting wordt bepaald of de inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden wordt aangemerkt. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe. Voor reeds opgestelde en beoordeelde voorbeeldovereenkomsten wordt verwezen naar de site van de Belastingdienst.

Conclusie. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kan de werkwijze worden aangepast om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. De Belastingdienst zal in deze periode geen handhavingsmaatregelen opleggen met betrekking tot de implementatie van de wet DBA. Na 1 mei 2017 zal er gecontroleerd gaan worden en kunnen er mogelijk naheffingen en boetes opgelegd worden indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Als aan de hand van de opdrachtovereenkomst én de feitelijke gang van zaken door de Belastingdienst geconstateerd en succesvol gesteld wordt dat u niet langer als opdrachtgever maar als werkgever geldt, zijn de financiële gevolgen voor u groot. Het is dus van groot belang om straks de risico’s goed in beeld te krijgen. Het hanteren van een modelovereenkomst werkt dus niet, als de feiten wezenlijk anders liggen dan contractueel wordt vastgelegd. Van geval tot geval is het dus van belang om te bezien of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst wanneer u vragen heeft over deze wijzigingen en wilt weten hoe u hier mee om kunt gaan.

Door: Gizem Ates