Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat scheiden is het vanzelfsprekend dat er gedacht moet worden aan partneralimentatie. Echter, voor uw ex-partner zitten hier allerlei haken en ogen aan verbonden. Om een duidelijke beeld voor ogen te krijgen, wordt de volgende situatie geschetst.

Stel, u bent DGA van uw eigen BV én u bent gehuwd met uw partner onder huwelijkse voorwaarden. Tijdens het huwelijk wordt er van een ‘luxe leventje’ genoten, waarbij er onder andere verre reizen worden geboekt en dure auto’s worden gekocht. Deze uitgaven worden tevens gefinancierd door een grote schuld in een rekening-courant aan uw BV van €200.000,-. Alle romantische idealen ten spijt, maar na ruim twintig jaar eindigt het huwelijk in een echtscheiding. Om het leven van de ex-partner zoals die dat gewend is voort te zetten, wordt er een maandelijks bedrag van €5.000,- aan partneralimentatie van u geëist. Het probleem is dat u geen geld over heeft voor de alimentatie. U heeft namelijk grote schulden aan de BV openstaan, vanwege de rekening-courant, de Belastingdienst én aan een ander bedrijf. Tevens bedraagt uw salaris niet meer dan €5.000,- bruto per maand. Wat nu?

De wet  
Bij partneralimentatie staan twee begrippen centraal: behoefte en draagkracht. Enerzijds wordt er dus gekeken naar de behoefte van de ex-partner. Dit houdt in dat iemand die in relatief grote welvaart leefde tijdens het huwelijk, meer alimentatie kan eisen. De DGA moet er dus voor zorgen dat de ex-partner een leven kan leiden zoals die vóór de echtscheiding gewend is. Anderzijds wordt er gekeken naar de financiële draagkracht van de DGA. Maar telt een rekening-courantschuld aan de eigen BV ook mee?

Beslissing rechter  
Uit jurisprudentie is gebleken dat alle schulden mee worden genomen bij het beoordelen van de partneralimentatie. Dus ook de rekening-courantschuld aan de eigen BV. Tevens zijn de schulden aan de Belastingdienst en/of een ander bedrijf van belang. Dit betekent dat er bij ‘de draagkracht’ van de DGA ook gekeken wordt naar de schulden van de BV.

Wat betekent dit voor u als DGA?  
U hoeft géén partneralimentatie te betalen, mits u daadwerkelijk kunt bewijzen dat u onvoldoende middelen heeft. Dit kunt u bewijzen met bijvoorbeeld een accountantsverklaring over de rekening-courant.

Door: B. Darantinao