Nu de faillissementen afgelopen jaren flink zijn toegenomen en veel debiteuren daardoor naar hun geld konden fluiten kwam er vanuit de maatschappij de wens om hier iets aan te doen. De wetgever pakte dit op en kwam met onder andere het civielrechtelijk bestuursverbod wat sinds juli 2016 in werking is getreden. Dit kan natuurlijk voor U als ondernemer belangrijk en derhalve interessant zijn. U bent wellicht naast aandeelhouder ook bestuurder en wilt dat ook van andere bedrijven worden.

Eerst even een korte uitleg over het bestuursverbod. Het bestuursverbod kan worden opgelegd aan bestuurders van een rechtspersoon (denk aan bijvoorbeeld BV’s en stichtingen) als die rechtspersoon failliet gaat. Het bestuursverbod kan door de curator of het Openbaar Ministerie om de volgende vijf redenen worden gevorderd. De eerste reden is het moment waarop de bestuurder bij faillissement met succes persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. De tweede reden is wanneer de bestuurder paulianeuze handelingen heeft verricht. Op zeer simplistische wijze gezegd; wanneer de bestuurder in de wetenschap was van een mogelijk toekomstig faillissement en toch goederen kocht of schulden aan ging. De derde reden waarop een bestuursverbod kan worden opgelegd ziet op de situatie dat er al sprake is van faillissement en de bestuurder niet de wettelijk verplichte informatie aan de curatie geeft. Ten vierde kan een bestuursverbod worden gevorderd als een bestuurder meerdere keren betrokken is bij een faillissement en ten vijfde als de bestuurder een fiscale boete opgelegd heeft gekregen. Het gevolg van een eventueel civielrechtelijk bestuursverbod is dat diegene niet meer als bestuurder (of commissaris) mag functioneren, wat ook in een openbaar register zou komen te staan.

U weet nu aan wie, door wie en op welke gronden het bestuursverbod kan worden opgelegd – en dus kan worden voorkomen – en wat het gevolg is. Het is echter nog hele nieuwe wetgeving. Hoe dit precies in de praktijk vorm krijgt is daarom nog niet bekend.

Mocht uw interesse zijn gewekt en u nog vragen hebben, wat zeer begrijpelijk zou zijn nu dit een zeer beknopte uiteenzetting is, kunt u die altijd stellen.

Door: J.P. Voorn