In de huidige economische situatie komt het vaak  voor dat er sprake is van betalingsonmacht bij de debiteur. Deze betalingsonmacht kan er ook zijn voor schulden die bedrijven moeten betalen aan de fiscus. Het laatste wat u wilt is voor deze schulden privé aansprakelijk te worden gehouden. Wat moet u in ieder geval doen om te voorkomen dat u in uw privévermogen aansprakelijk wordt gesteld?

Binnen twee weken melden. Om privéaansprakelijkheid te voorkomen dient u de betalingsonmacht binnen twee weken aan de Belastingdienst te melden. De termijn van twee weken vangt aan op het moment dat de betalingstermijn  is verstreken. Dat dit zo is blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. De Rechtbank Zeeland- West Brabant heeft bepaald dat een samenloop van gebeurtenissen soms kunnen rechtvaardigen dat de betalingsonmacht niet binnen dit termijn van twee weken is aangegeven.

De casus. Het ging om een echtpaar dat een accountantskantoor runt. Op enig moment vragen zij een aanzienlijk BTW-bedrag van de fiscus terug afkomstig van enkele facturen. Dit had enkele civiele zaken tot gevolg met de vraag of de BV over de betreffende facturen BTW moest betalen. Omtrent deze discussie voerde de fiscus een boekenonderzoek uit en concludeerde daaruit dat de BTW ten onrechte zou zijn teruggevraagd. In diezelfde periode kreeg het echtpaar ook met tegenslagen in de persoonlijke sfeer te maken. Mevrouw liep een herseninfarct op en bij meneer werd MS geconstateerd.

Naheffingsaanslag btw. Het echtpaar krijgt vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd waar zij geen bezwaar of beroep tegen instellen. Ondertussen is de BV er financieel zo slecht aan toe dat de aanslagen niet betaald kunnen worden. Als reactie hierop wordt het echtpaar in privé aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst, hier komen ze wel tegen in verweer. Wil dit verweer slagen, moet worden aangeven dat het hen niet te verwijten is dat zij de betalingsonmacht niet gemeld hebben en indien ze kunnen aantonen dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Oordeel rechter. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in het voordeel van het echtpaar, omdat deze samenloop van gebeurtenissen een zodanige invloed heeft gehad op het feit dat ze hun betalingsonmacht niet tijdig hebben aangegeven.

Door: J.P. Voorn