Begin van dit jaar is bekend geworden dat er meerdere maatregelen zijn gepresenteerd om internationale belastingontduiking tegen te gaan, waarvan het afschaffen van de inkeerregeling er eentje is.

De inkeerregeling houdt heel samenvattend gezegd het volgende in. Buitenlands vermogen dient in de aangifte aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Als dit niet is gebeurd kan dat, door middel van de inkeerregeling, alsnog gebeuren. Hierdoor kon een boete worden voorkomen of een lagere boete worden afgedongen.

Nieuwe nationale maatregel

Het idee achter het afschaffen van de inkeerregeling is dat internationale fiscale constructies die in het leven worden geroepen en gehouden om belasting te ontduiken worden aangepakt. Het gaat daarbij om de volgende punten:

  • Afschaffen inkeerregeling; voor degene die achteraf nog hun buitenlandse vermogen hebben aangegeven geldt maximaal een boete van 120% van de niet-betaalde belasting. Als u dit helemaal niet heeft aangegeven en u betrapt wordt geldt er een boete van maximaal 300%. Hierdoor vervalt dus ook de tweejaarsperiode waarin zonder straf nog kon worden ingekeerd.
  • Aanpassen verschoningsrecht; Staatssecretaris Wiebes wil dit recht voor advocaten en notarissen inperken.
  • Aandelen aan toonder; doordat het anoniem houden van aandeelhouders tot misbruik kan leiden, moeten ze makkelijker achterhaald kunnen worden.
  • Constructies in de invordering; door de mogelijkheid tot aansprakelijkheidsstelling en informatieverplichtingen uit te breiden en het vereffenen van de vervallen verplichting tot heropening.
  • Adviseurs aan wie vergrijpboetes werden opgelegd door het meewerken aan belastingontduiking worden openbaargemaakt.

Zwarte lijst

De internationale maatregelen voor wat betreft het opstellen van een zwarte lijst zijn als volgt:

  • In de zwarte lijst komt een lijst van jurisdicties te staan die niet meewerken op het gebied van belastingen;
  • De transparantie moet toenemen door het verbeteren van de toegang tot informatie, uitwisseling van informatie en toezicht op de wijze waarop landen deze afspraken nakomen. Dit zorgt er voor dat de fiscus een betere overzicht heeft dan voorheen van de vermogen die zich in het buitenland bevindt.

Indien u buitenlands vermogen heeft waar u in uw aangifte rekening mee dient te houden en u normaal gebruik maakt van de inkeerregeling, zijt u gewaarschuwd.

Door: Chelsea Jansen