De zomervakantie staat voor de meeste mensen voor de deur. Zo ook voor de potentiële werknemers. Wat betekent dit voor de proeftijd die u overeen wilt komen?

De bedoeling van een proeftijd is om beide partijen in de gelegenheid te stellen om te ervaren of een dienstbetrekking wenselijk is. Als één van de partijen er in die fase achter komt dat dit toch niet zo’n goed is, kunnen beiden met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hetgeen waar partijen voornamelijk op moeten letten is de duur van de proeftijd. Deze is namelijk door de wetgever bepaalt en is van dwingende aard. Dit betekent dat partijen hier niet van af mogen wijken. De duur van de proeftijd hangt af van of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst zijn er ook weer verschillende lengtes van de opzegtermijn, afhankelijk van de duur. Dit komt op het volgende neer:

Soort overeenkomst Duur proeftijd
Onbepaalde tijd Twee maanden
Bepaalde tijd Tot zes maanden Geen proeftijd toegestaan
Zes maanden tot twee jaar Eén maand
Langer dan twee jaar Twee maanden

 

Wanneer u een langere proeftijd overeenkomt met uw werknemer en u beëindigt na de hierboven aangegeven maximale proeftijd de arbeidsovereenkomst, kunt u als werkgever geen beroep doen op de proeftijd. De arbeidsovereenkomst is dan niet-rechtsgeldig beëindigt waardoor de werknemer bij de rechter schadeloosstelling kan vorderen.

Tijdens een vakantieperiode loopt de proeftijd gewoon door. De proeftijd wordt dus niet opgeschort of verlengt. Stel u neemt als ondernemer een werknemer (voor zijn of haar vakantie) in dienst en spreekt een proeftijd af van één maand. Indien die werknemer vervolgens drie weken op vakantie gaat, komt de afgesproken proeftijd feitelijk neer op slechts één week. Derhalve kan het verstandig zijn om:

  • Te wachten met het aannemen van de werknemer totdat hij of zij terug is van vakantie
  • Een kort tijdelijk contract aan te bieden (van bijvoorbeeld vier maanden)

Wat u het beste kunt doen is heel erg aan uw specifieke situatie gebonden. Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben twijfel niet en neem gerust contact met ons op.

Door: J.P. Voorn