Minder dan een maand geleden, op 26 juni 2017, is de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Onderdeel van deze richtlijn is de zogenaamde UBO-registratie. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owners’. Deze registratie zal er in grote lijnen op neer komen dat aandeelhouders met een belang van 25% of meer in een register worden opgenomen. Hoe deze regelgeving in detail invulling krijgt, denk bijvoorbeeld aan de vraag wie toegang tot dit register zullen hebben, moet nog worden vastgesteld. Deze richtlijn is namelijk, ondanks dat hij op Europees niveau in werking is getreden, niet in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

Dit betekent voor ondernemers die vanaf juli 2017 25% of meer aandelen in zijn of haar bezit heeft, al dan niet met terugwerkende kracht, geregistreerd zullen worden in het UBO-register. Dit register kan door financiële instellingen, notarissen, makelaars, banken en andere personen en organisaties met een legitiem belang worden geraadpleegd.

Nu de implementatie van deze wetgeving in de consultatiefase zit, zal het nog wel enige tijd duren voordat alle contouren van deze wetgeving helder en duidelijk zijn.

Dit ontwikkelingen omtrent de implementatie worden nauwlettend door ons in de gaten gehouden. Wij zullen u bij opvallende relevante ontwikkelingen daaromtrent dan ook informeren, zodat u altijd op tijd op veranderende wetgeving kunt reageren.

Tevens kunt u voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen altijd contact met ons opnemen.

Door: J.P. Voorn