Er is in de branche van de deurwaarders veel onrust omtrent een nieuwe vergunningsverplichting welke nog niet definitief is, maar waar men zich al wel voor kan aanmelden. Het gaat hier om de AFM-vergunning die wellicht ook deurwaarders moeten hebben indien zij incasso werkzaamheden verrichten.

De AFM-vergunning

Vanwege een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de hier besproken AFM-vergunning in het leven geroepen. Het hiervoor genoemde rapport van de ACM ging over oneerlijke praktijken bij incassobureaus. Om dit een halt toe te roepen, althans daar meer toezicht op te krijgen, is de AFM dus van plan de AFM-vergunning ook verplicht te stellen voor deurwaarders die incasso werkzaamheden verrichten. Dit stuitte bij vele deurwaarders op felle kritiek.

Kritiek

De kern van kritiek ziet op een tweetal punten. Het eerste punt van kritiek ziet op de overbodigheid van dit toezicht. De reden hiervoor is dat deurwaarders al onder toezicht vallen van het Bureau Financieel Toezicht en dat zij onder het tuchtrecht vallen. Het handelen van deurwaarders staat derhalve onder toezicht van meerdere instanties. Dit in combinatie met het tweede punt van kritiek maakt dat deze nieuwe regels veel tegenwind kennen. Het tweede punt van kritiek ziet namelijk op de kosten van een dergelijke vergunning. Een AFM-vergunning kost namelijk zo tussen de 8.000 en 12.000 euro. Een dergelijk bedrag kan voor de wat kleinere deurwaarders een zware impact hebben. Daarnaast zal, indien deze vergunning verplicht wordt gesteld, mijn inziens een dergelijk bedrag terug verdient moeten worden. Derhalve zullen deze kosten bij prijs voor de klanten van de deurwaarders, voornamelijk schuldeisers, verdisconteerd worden en gepoogd worden verhaald op de schuldenaars.

Om een betere onderhandelingspositie af te dwingen heeft de KBvG, de beroepsorganisatie van  gerechtsdeurwaarders, deurwaarders opgeroepen geen vergunning aan te vragen. Ondanks deze oproep zijn er toch door meerdere deurwaarders een vergunning aangevraagd. Mocht deze vergunning toch worden verplicht geeft voorzitter van de belangenclub Deurwaarders.nu en deurwaarder bij Hafkamp in Amsterdam, Hans Groenewegen, aan deze verplichting juridisch te laten toetsen. Tijd zal ons leren hoe dit zich verder zal ontwikkelen.

Door: J.P. Voorn