Je kan er tegenwoordig niet meer omheen; bitcoins! Maar daarnaast ook andere cryptocurrencies. De waarde is afgelopen jaren explosief gestegen en iedereen wil er nog een slaatje uit slaan. Het gaat ondertussen om hoge bedragen waardoor ook de Belastingdienst zich er bewust van is geworden dat het kan zijn dat zij een belastinggrondslag zouden (kunnen) missen. Dit wil de Belastingdienst natuurlijk niet. Maar hoe dient er nou worden omgegaan met bitcoins en andere cryptovaluta?

Uitgangspunt

Op de website van de belastingdienst staat dat bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen onder overige bezittingen vallen. Dit betekent dat cryptocurrencies – hierna zal ik het gemakshalve over ‘bitcoins’ hebben – vallen onder box 3. Zoals wellicht bij u bekent, betekent dit dat u bij uw aangifte inkomstenbelasting de waarde van uw bitcoins op 1 januari dient aan te geven en dat u hier forfaitair belasting over betaald. Maar wat nu als er zeer actief wordt gehandeld in bitcoins. Wordt het bezit dan nog steeds belast of geldt er dan iets anders?

Meer dan actief vermogensbeheer?

De vraag of het bezit van of inkomen uit bitcoins anders belast dient te worden kan naar een algemene fiscale vraag worden getrokken. Namelijk de vraag wanneer er sprake is van normaal actief vermogensbeheer en wanneer er sprake is van meer dan actief normaal vermogensbeheer. In het eerste geval worden uw vermogenswinsten belast in box 3, terwijl uw vermogenswinsten in het tweede geval worden belast in box 1. De vraag of er sprake is van meer dan actief vermogensbeheer is al vele malen aan de belastingrechter voorgelegd. Wat dat betreft heeft de Hoge Raad op 9 september 2011 een uitspraak gedaan die wat bitcoins betreft enigszins duidelijkheid kan geven. Het ging in deze zaak over optiecontracten, waarin de Hoge Raad oordeelde dat deze tot het box 3-vermogen behoorde nu het koersverloop speculatief is. Enige deskundigheid maakt daarin geen verschil. Hetzelfde zal in de meeste gevallen gelden voor het bezit van en de handel in bitcoins. Hieruit kan geconcludeerd worden dat slechts in geval van zeer intensieve handel in bitcoins dit onder box 1-vermogen valt. Het verdient echter opmerking dat zulke conclusies met alle voorzichtigheid genomen dienen te worden. Ieder geval zal anders zijn en derhalve ook anders naar worden gekeken door de belastingrechter.

Conclusie

Wat wel geconcludeerd kan worden is dat wanneer u actief en beroepsmatig in bitcoins handelt, u het risico loopt dat uw vermogenswinsten zullen worden belast in box 1. Dit zal vaker nadelig dan voordelig zijn, nu box 1 een (hoog) tarief kent van 52%, terwijl box 3 een (lager) forfaitair tarief kent. Tot slot wil ik u erop wijzen dat dit geldt wanneer bitcoins bij u als natuurlijk persoon in het bezit zijn. Wanneer rechtspersoonlijke entiteiten in het bezit zijn van bitcoins geldt hoogstwaarschijnlijk iets anders. Mocht u twijfelen over uw situatie neemt u gerust contact op, om uw fiscale positie te bespreken met een van onze adviseurs.

Door: J.P. Voorn