Het zeer bijzondere jaar 2021 is weer op zijn einde. Ook dit jaar stond voor velen helaas weer in het teken van corona. Wij hopen dat u en al uw naasten gezond en wel zijn en ook financieel er niet (te veel) onder hebben te lijden. We hopen dat we u daar zo goed als mogelijk bij hebben kunnen helpen.

Aankomend jaar gaan we er weer extra hard tegenaan om u van de beste dienstverlening te kunnen voorzien alsook uw ervaring daarmee te verbeteren. Tips en adviezen zijn altijd van harte welkom.

Vooruitlopend op de toekomst kan bij deze al worden gedeeld dat er veranderingen aanstaande zijn en dat wij die te zijner tijd met jullie zullen delen. Het gaat daarbij om onze locatie en samenwerkingen. Voor nu laat ik het daarbij.

Wij wensen u en uw vrienden en familie fijne feestdagen en een gelukkig 2021 toe!

Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren dat wij van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022 gesloten en telefonisch onbereikbaar zijn. Voor dringende zaken kunt u per e-mail contact opnemen met uw desbetreffende contactpersoon of een e-mail sturen naar het algemene e-mailadres (info@legalaccount.nl).