Achtergrond

In 2018 hebben verschillende (semi)overheidsinstanties bijgedragen aan het samenstelling van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin zijn bepaalde doelstellingen gesteld met betrekking tot een gezonder Nederland. Roken is (naast overgewicht en problematisch alcoholgebruik) daarbij één van de drie pijlers. Om de gestelde doestelling te halen wordt bepaalde wetgeving verdeeld ingevoerd. Op 1 januari 2022 is daaromtrent wetgeving ingegaan, welke voor de werkgever van belang is.

Wat is er voor de werkgevers veranderd?

Verplichtingen voor de werkgever

Kortgezegd geldt sinds 1 januari 2022 voor werkgevers dat het niet meer is toegestaan om rookruimtes te hebben in de bedrijfspand. Daarmee wordt het verboden om binnen te roken. De gedachte hierachter dat werkgevers hun werknemers een rookvrije werkomgeving moeten aanbieden. Buiten roken mag in beginsel dus wel! Indien werknemers roken op plekken waar dat niet is toegestaan, dient u als werkgever te handhaven en ervoor te zorgen dat niet wordt gerookt waar niet gerookt mag worden.

Keuzevrijheid voor de werkgever

Werkgevers hebben daarnaast de vrijheid om hun werknemers te verbieden om op het gehele bedrijfsterrein te roken. Werknemers die willen roken dienen dan (tijdens niet-doorbetaalde pauzes) buiten het bedrijfsterrein te roken.

Werkgevers hebben daarnaast ook de vrijheid om buiten een gebied aan te wijzen waar gerookt mag worden. Ook mag daar een overdekte ruimte worden gefaciliteerd, zodat werknemers bij regen droog kunnen roken. Voor een dergelijke overkapping gelden enkele eisen. Zo mag de overkapping niet grenzen aan het bedrijfspand (moet op zichzelf staan), mag het naar binnen geen overlast geven (mag niet onder een raam) en mag het geen overlast geven aan mensen die het bedrijfspand willen betreden (mag niet bij een in- of uitgang) en mag geen functie hebben die niet-rokers moeten betreden (zoals een fietsenhok). Deze eisen zien erop dat niet-rokers niet geconfronteerd worden met rook.

Mocht u rokende werknemers hebben dan adviseren wij om erover na te denken hoe u met het roken bij en tijdens werk om wenst te gaan. Keuzes hieromtrent kunt u het beste opstellen in een beleidsdocument waaromtrent u de werkgevers vervolgens informeert.

E-sigaret

Het verdient daarnaast nog opgemerkt te worden deze regels ook gelden voor e-sigaretten (met en zonder nicotine) en waterpijp. Waar niet mag worden gerookt, mag derhalve ook niet worden ‘gedampt’ of verhitte tabak worden geconsumeerd.

Boete

Bij het overtreden van deze regels kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan werkgever een boete opleggen van tussen de € 450 en € 4.500.

Indien u vragen heeft of graag advies en/of hulp wilt bij het opstellen van beleidsregels, kunt u altijd bij ons terecht.

Door: Jesse Voorn