Verhuizing

Met groot genoegen kunnen we u melden dat Legal Account op korte termijn gaat verhuizen. Wij gaan onze locatie in Breda verlaten voor een kantoor in Rotterdam. Vanaf 14 februari 2022 zal ons nieuw adres zijn: ’s-Gravenweg 431 in Rotterdam (3065 SC). Vanaf de maand maart zullen wij definitief over zijn en kunt u voor een koffie en een goed gesprek altijd vrijblijvend binnenlopen.

Samenwerking

Naast deze verhuizing zal er een nauwere samenwerking tot stand komen met de maatschap Van Lenningh Vermaat Advocaten. Deze maatschap bestaat uit twee advocaten, te weten de bij menigeen al bekende de heer mr. D.R.D. (Rémi) van Lenningh en de heer mr. J.J. (Jeroen) Vermaat. De heren Van Lenningh en Vermaat hebben ook een no nonsens instelling waarbij dingen niet onnodig moeilijk worden gemaakt en de belangen van u, de ondernemer, uiteraard altijd voorop staan!

Hiermee komen we weer een stapje dichterbij het “één loket”-principe. Het idee daarvan is dat de ondernemer niet bij iedere andere dienstverlener opnieuw zijn of haar verhaal hoeft te vertellen, documenten moet overleggen en zelf de regie tussen de dienstverleners goed in de gaten moet houden. De ondernemer hoeft zijn of haar verhaal maar één keer te vertellen en heeft daarbij ook één aanspreekpunt. Alle ‘randzaken’ waar dienstverleners voor ingeschakeld dienen te worden (en vaak als vervelend worden ervaren), worden dan uitgevoerd waarbij de dienstverleners daar waar nodig en mogelijk met elkaar kunnen communiceren en overleggen om u van de beste en goedkoopste diensten te voorzien. Daarnaast kunnen er ook transparantere en scherpe prijsafspraken worden gemaakt.