De aanzegging is één van de synoniemen van het schrijven welke ervoor zorgt (/kan zorgen) dat uw debiteur in verzuim komt te verkeren. Voorheen was een van de bekendere namen van dit schrijven de ‘veertiendagenbrief’. Het is echter verstandig om van deze benaming af te stappen. Waarom is het verstandig om deze benaming niet meer te gebruiken?

 Bijna ieder ondernemer zal ermee te maken, niet betalende debiteuren. Wat gebeurt er daarmee doorgaans in praktijk? Na een of meerdere schriftelijke of mondelingen herinneringen zal uw debiteur officieel in gebreke moeten worden gesteld. Hierin dient uw debiteur een ‘redelijke’ termijn worden gegeven om alsnog na te komen c.q. de factuur te betalen. Na het verlopen van deze redelijke termijn zal de debiteur in verzuim komen te verkeren en incassokosten verschuldigd zijn en kan de vordering bij de rechter worden gevorderd.

De vraag is opgekomen wat nu een redelijk termijn is. Wettelijk (art. 6:96 lid 6 BW) is een termijn van veertien dagen bepaald, ingaande op het moment van ontvangst. En dit laatste kan tot discussie leiden. Wanneer is het schrijven namelijk ontvangen? In dit kader is dan ook in jurisprudentie bepaald dat de veertiendagen-termijn een termijn is van 16 dagen na verzending. Dit kan van belang zijn indien enkel de hoofdsom vijftien dagen na dagtekening van de aanzegging wordt voldaan.

Dit over de redelijke termijn in de aanzegging en de nakoming c.q. betaling daarvan. Wilt u meer over het onderwerp ‘incasso’ weten. Meldt u zich nu aan voor onze informatiebijeenkomst van aankomende donderdag 14 september 2017.

Door: J.P. Voorn