Van VAR naar de Wet DBA naar weer iets nieuws!

Van VAR naar de Wet DBA naar weer iets nieuws!

Vorig jaar nog werd er in één van onze nieuwsbrieven een artikel geweid aan de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelatie (Wet DBA), welke duidelijk zou moeten maken wanneer er wel en wanneer er geen sprake zou zijn van een zelfstandige zzp’er en wanneer er sprake zou zijn van een (fictief) dienstverband. In het recente regeerakkoord wordt da...

Verder Lezen

Aansprakelijkheid bij tweets!?

Aansprakelijkheid bij tweets!?

Bent u directeur, werknemer of op andere manier verbonden met een onderneming en gooit u weleens een minder genuanceerde tweet online? Dit zou tot onrechtmatig handelen en schade kunnen leiden.

Verder Lezen

Het recent ingevoerde civielrechtelijk bestuursverbod

Het recent ingevoerde civielrechtelijk bestuursverbod

Nu de faillissementen afgelopen jaren flink zijn toegenomen en veel debiteuren daardoor naar hun geld konden fluiten kwam er vanuit de maatschappij de wens om hier iets aan te doen. De wetgever pakte dit op en kwam met onder andere het civielrechtelijk bestuursverbod wat sinds juli 2016 in werking is getreden. Dit kan natuurlijk voor U […]

Verder Lezen

Partneralimentatie, alle schulden van DGA aan BV van belang?

Partneralimentatie, alle schulden van DGA aan BV van belang?

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat scheiden is het vanzelfsprekend dat er gedacht moet worden aan partneralimentatie. Echter, voor uw ex-partner zitten hier allerlei haken en ogen aan verbonden. Om een duidelijke beeld voor ogen te krijgen, wordt de volgende situatie geschetst. Stel, u bent DGA van uw eigen BV én u bent gehuwd me...

Verder Lezen